ArcBlock introduceert een ecosysteem waarop gedecentraliseerde applicaties ontworpen en toegepast kunnen worden. Het is één van de meest veelbelovende projecten van de derde generatie crypto’s.

Elke crypto valuta heeft zijn eigen kenmerken en probeert zich te onderscheiden van de rest. Er zullen dus altijd onderlinge verschillen bestaan. Desondanks zijn de digitale munten onder te verdelen in verschillende generaties: Blockchain 1.0, Blockchain 2.0 en Blockchain 3.0. De 1e en 2e generatie cryptocoins hebben in 2017 gezorgd voor ongekende rendementen. Consensus over waar wij ons nu precies bevinden is er niet. Aan het begin, midden of het einde van de 3e generatie? Echt van belang is dat niet. We kunnen ons beter afvragen wat de derde generatie cryptocoins ons te bieden heeft. Beschikken ze over de potentie om het succes van 2017 te evenaren?

Maar eerst even kort de kenmerken van voorgaande generaties.

Blockchain 1.0

De Bitcoin staat natuurlijk centraal bij de eerste wave die zijn intreden doet. Bitcoin kwam met een nieuw digitaal betaalmiddel, gebaseerd op de blockchain. De blockchain is te vergelijken met een grootboek die normaliter in het bezit is van banken. Hier staan alle gemaakte transacties in. De blockchain maakt deze toegankelijk voor iedereen, waarmee de bemoeienis van derde partijen (zoals banken) wordt buitengesloten. Wil je meer weten over de Bitcoin en de Blockchain? Lees dan dit artikel

Kortom, een technologische doorbraak. De Bitcoin en haar technologie biedt de wereld een alternatief betaalmiddel die breekt met de banksystemen en hun dominante positie. Echter zijn er wel wat problemen. Gebruikskosten liggen hoog, transacties duren te lang en de schaalbaarheid is te klein. De volgende generatie probeerde deze problemen op te lossen.

Blockchain 2.0

Deze generatie stond in het teken van de technologie als een uitwisselingsplatform. Ethereum vormde de basis van deze ontwikkeling. Naast dat men met het Ethereum netwerk transacties kan uitvoeren, fungeert het ook als een netwerk waarop afspraken vastgelegd worden. De zogenaamde ‘smart contracts’ zorgen voor een vermindering van kosten betreft uitvoering en verificatie van transacties. Bij een ‘smart contract’ wordt een overeenkomst vastgelegd op de blockchain. Wanneer er aan bepaalde vereisten wordt voldaan vindt er een transactie plaats. Het is een soort ‘wet’. Bij een bepaalde geleverde hoeveelheid van het één, krijg je een bepaalde hoeveelheid van het ander. Een snoepautomaat werkt op een vergelijkende manier. Als jij een bedrag betaalt en een keuze maakt, rolt jouw zak snoep uit het automaat. Als er aan bepaalde regels wordt voldaan vindt er dit geval een handeling plaats. Bij ‘smart contracts’ werkt het net zo.

De toegevoegde waarde van de tweede generatie is groot. Veel voorgaande problemen zijn opgelost, zoals schaalbaarheid en gebruikskosten. Echter lijkt het ecosysteem nog niet erg toepasbaar en gebruiksvriendelijk. De efficiëntie is groot, maar toepasbaar in de huidige manieren van distributie en financiële systemen?

Blockchain 3.0

Zoals de eerste generatie een alternatief betaalmiddel introduceert, en de tweede met ‘smart contracts’ een innovatieve manier van distributie, staat blockchain 3.0 bekend om het toepassen van decentrale applicaties. ArcBlock is een platform die andere applicaties en systemen kan implementeren. Een ecosysteem die verbindingen kan aangaan met andere netwerken en programma’s. Een heel netwerk waarop applicaties gebouwd, toegevoegd en toegepast kunnen worden.

Het doel is om de blockchain technologie beter toe te passen in de huidige industrie. ArcBlock en haar generatie zorgen voor een brede toepassing van de technologie. Het kan bijvoorbeeld gebruikt worden bij de administratie, het opslaan van data, financiële transacties, managementregelingen en nog meer aspecten van het bedrijfsleven.

Toegankelijkheid en toepasbaarheid op verschillende vlakken, daar ligt de focus en waarde. Om zo niet te breken, maar juist een brug te slaan tussen de huidige systemen en de blockchaintechnologie. En hierin slagen is essentieel, want alleen dan zal men optimaal profiteren van de mogelijkheden.

ArcBlock lijkt een initiatief met kans op succes en slagen. Enthousiasme alom. Een dappere en reële poging om de technologie te implementeren in de wereld. Gaat het ArcBlock lukken? Of moet de technologie nog verder evolueren? De tijd zal het moeten leren.