Naar verluid heeft Rusland besloten de lang besproken nieuwe Cryptocurrency wetgeving halverwege dit jaar in te voeren.

In een rapport dat vandaag is gepubliceerd, zegt de Russische krant Parliamant Paper, dat de officiële publicaties van de staat bekend maakt, dat de Russische president Vladimir Poetin bevolen heeft dat de planning van 1 juli voor de nieuwe wetgeving gehaald moet worden.

Momenteel zijn twee wetsontwerpen inzake Cryptocurrencies voorgesteld door het ministerie van Financiën en de Centrale Bank van Rusland, aldus het rapport.

Hoewel in de twee concepten voor het overgrote deel consensus bereikt lijkt te hebben over crowdfunding met behulp van Cryptocurrencies, nemen ze naar verluidt nog steeds tegenstrijdige standpunten in ten aanzien van de status van Cryptocurrency exchange.

Zoals je eerder kon lezen op Blocker.nl heeft het Russische Ministerie van Financiën vorige maand een concept van de wetgeving gepubliceerd, waarin geprobeerd wordt drempels op te leggen voor initial coin offerings (ICO’s) in een poging om deze fondsenwervende activiteiten in een gereguleerde omgeving voort te zetten.

Het rapport geeft verder aan dat de centrale bank juridische problemen zit om binnenlandse beleggers toegang te geven op de Cryptocurrency-handel.

“De Centrale Bank is tegen de legalisering van dit soort digitale valuta (die kan worden ingewisseld), omdat in dit geval burgers actief kunnen gaan investeren in Cryptocurrencies, zonder rekening te houden met mogelijke risico’s,” zei Anatoly Aksakov, voorzitter van de staat Doema commissie voor de financiële markt.

Aksakov zei dat beide wetten deze maand ter overweging aan de kamer zullen worden voorgelegd.

BewarenBewaren