Hoewel Ripple eerder kritiek over zich heen kreeg, is dat op dti moment niet langer van toepassing en lijkt het enthousiasme teruggekeerd. Voorheen was het de enige gecentraliseerde coin, maar sinds kort is ook Ripple gedecentraliseerd. Ripple controleert nu namelijk minder dan 50% van de nodes op hun netwerk.

Unique Node List
Het Ripple netwerk werkt namelijk op basis van het ‘Unique Node List’ principe. Hierbij zijn
een aantal ‘validating nodes’ nodig om elke transactie goed te keuren. En elke node kan zijn
eigen UNL kiezen of die van Ripple zelf gebruiken. Dus een nieuwe transactie, oftewel node,
moet goedgekeurd worden op basis van consensus tussen de al bestaande nodes. Wanneer
consensus is bereikt, wordt de node toegevoegd aan het netwerk.
De nodes kunnen van Ripple zelf zijn of van derde partijen. Omdat tot voorkort Ripple de
meeste nodes controleerde, voelde het psychologisch alsof Ripple zelf de meeste macht had
en niet de mensen zelf. Over de afgelopen tijd heeft Ripple steeds meer nodes van derde
pertijen toegevoegd aan het netwerk, waardoor het langzaamaan een gedecentraliseerd
karakter kreeg.

Ripple heeft een transactienetwerk ontwikkeld waarbij mondiale financiële transacties sneller
zijn uit te voeren en de kosten laag zijn. Het heeft een eigen software gemaakt, met als doel de
internationale financiële distributie te verbeteren.