Je bent hier:--Onderwijsresultaten samenbrengen met BlockChange

Onderwijsresultaten samenbrengen met BlockChange

De blockchain biedt in het onderwijs prachtige mogelijkheden. In Helmond is een aantal partijen begonnen aan een pilotproject op dit gebied. Doel is om de onderwijsresultaten van leerlingen uit verschillende onderwijsapplicaties bij elkaar te brengen en zo meer rendement te halen uit bestaande gegevens.

BlockChange is een samenwerkingsverband van onder andere de OMO Scholengroep Helmond, Senzer (sociale werkvoorziening, werk- en werkgeversplein) en Volution (e-portfolio). Het eerste pilotproject bestaat eruit de competenties van de leerlingen van de Praktijkschool, die in Volution na 4 jaar onderwijs zijn gemonitord, over te dragen aan Senzer. Op dit moment moeten die gegevens nog handmatig worden overgezet door de leerlingen. Omdat het leerlingen betreft die niet eenvoudig leren, is dit een zware belasting voor zowel leerlingen als begeleidende leraren.

Begin 2019 zou een eerste applicatie gebouwd moeten zijn die deze uitwisseling mogelijk maakt. Eerdere ervaring van de betrokken technische partner, The Ledger uit Antwerpen, wordt gebruikt om de applicatie een duurzaam karakter te geven.

Het is bij het uitwisselen tussen twee organisaties natuurlijk de vraag waarom de blockchain te gebruiken. Maar daar houden de ambities van BlockChange niet op. Doel is om daarna de coalitie van partijen te laten groeien en steeds meer onderwijsapplicaties te laten aanhaken. Op die manier ontstaat een fijnmazige dataset rondom een leerling/student waarmee het resultaat en de vervolgstappen in het onderwijs bepaald kunnen worden.

Uiteindelijk zou een leven lang leren en ontwikkelen op de blockchain kunnen worden opgeslagen: te beginnen met de eerste stapjes in het primair onderwijs, tot en met een beroepsopleiding, leerervaring als werknemer of zelfstandig ondernemer en vervolgcursussen. En daarmee wordt het tevens mogelijk gefundeerd een LinkedIn-profiel te vullen, waarvan de echtheid gegarandeerd is.

De blockchain in het onderwijs kent een langzame groei: in september 2017 werd de eerste Blockchain in Education conferentie gehouden in Groningen en onder andere DUO is bezig om zich in te werken in dit nieuwe domein. BlockChange is het eerste concrete project dat een flinke slag wil slaan op dit gebied. Meer informatie is te vinden op www.blockchange.eu.

Dit artikel werd op verzoek van Blocker.nl geschreven door Wim Pelgrim, betrokken bij BlockChange. Blocker.nl is onafhankelijk van BlockChange en heeft geen belangen in dit project of het plaatsen van dit artikel.

Door |2018-05-16T10:17:29+00:0030 maart 2018|Categorieën: Nieuws| Reacties

Comments on Onderwijsresultaten samenbrengen met BlockChange