Je bent hier:--Digitaal stemmen met Blockchain

Digitaal stemmen met Blockchain

Kunnen blockchain-apps de kloof tussen politiek en burger dichten? En zo ja, op welke manier?  We leven in een tijd met ongekende sociaal-economische en ecologische uitdagingen. Grote ongelijkheid tussen arm en rijk, hoge werkloosheid, toenemende religieuze en etnische conflicten en een mondiale klimaatverandering. Deze problemen zijn simpelweg te groot om over te laten aan kamerdebatten, memo’s en achterkamertjespolitiek. Het is daarom cruciaal om politieke inspraak van burgers te vergroten. Een manier om dit te realiseren is om (directe) inspraak te vereenvoudigen met behulp van digitaal stemmen. Deze vier apps laten zien hoe je blockchain-technologie kan toepassen om digitaal stemmen mogelijk te maken.

1. Boulé

Boulé is een blockchain-platform om digitaal stemmen snel, transparant en veilig te maken. Met de Boulé app is het mogelijk voor iedereen om direct en anoniem te stemmen op allerlei politieke en bestuurlijke besluiten. De stemmen worden, met behulp van blockchain-technologie, in real-time geverifieerd en geteld.

Tegelijkertijd kan het hele proces op elk moment kan worden gecheckt op geldigheid. Daarmee worden de risico’s van fraude grotendeels weggenomen. Boulé laat zien hoe digitaal stemmen niet alleen toegankelijk en veilig is, maar ook hoe het de kloof tussen de politiek en en burger kan dichten.

Benieuwd geworden hoe Boulé jouw stem veilig op de blockchain opslaat? Lees daar alles over in Boulé’s whitepaper of lees verder op hun website.

2. Voatz

Voatz is vergelijkbaar met Boulé en is tevens een app om digitaal stemmen mogelijk te maken voor elke burger. Het grootste verschil is dat Boulé software werkt op de ethereum-blockchain, terwijl Voatz haar stemmen opslaat in de HyperLedger blockhain. Technische gezien heeft Voatz daarom geen eigen munt. Op dit moment wordt Voatz in Amerika gebruikt door universiteiten, vakbonden, politieke partijen, kerkgenootschappen en stichtingen.

Het uiteindelijke doel van Voatz is tweeledig: 1) de lage opkomst bij verkiezingen bestrijden en 2) het politieke engagement onder burgers stimuleren. Voatz is onlangs veelvuldig in het nieuws geweest door een grote kapitaalinjectie van Medici Ventures van 2,2 miljoen dollar. Het plan is om hiermee de organisatie verder uit te breiden en de operationele inzet te versnellen in 2018.

Kijk de explainer video om een indruk te krijgen van digitaal stemmen via Voatz.

3. Horizon StateHorizon State is een blockhain-platform die als doel heeft om de huidige democratie te moderniseren voor het digitale tijdperk. De app van Horizon State zou je kunnen omschrijven als een digitale stembus, waarbij de uitslag van de verkiezing niet kan worden gehackt.

Het platform werkt met zogenaamde Decision Tokens (HTS). Deze worden gebruikt in het ecosysteem om verkiezingen en volksstemmingen te voorzien van ‘gas’, waarmee het proces van digitaal stemmen wordt geactiveerd. Momenteel is Horizon State in gesprek met lokale overheden, democratische instituties, politieke partijen en stichtingen om hun democratische besluitvorming te organiseren op Horizon Sate.

Meer weten hoe Horizon State block-technologie gebruikt om digitaal stemmen veilig en transparant te maken? Lees hier dan de whitepaper.

4. Sovereign

Een van de bekendste projecten die momenteel een infrastructuur ontwikkelt voor een blockchain liquid democracy is Democracy Earth. Via hun webapplicatie Sovereign kunnen burgers direct op specifieke beleidsmaatregelen stemmen, of hun stem delegeren aan een ander via een veilig peer to peer netwerk. Doordat de stemmen op een blockchain worden vastgelegd zijn ze per definitie censuur vrij en kan iedereen op elk moment de stemmen controleren.

Met stemmen rommelen om de uitslag van een verkiezing te manipuleren is daarmee verleden tijd. Burgers kunnen met deze app onafhankelijk (en zonder hulp of inmenging van een centrale autoriteit) hun stem laten horen en zich gemakkelijk verenigen onder één gezamenlijk doel. Sovereign is hiermee een duidelijk voorbeeld van de wijze waarop een digitaal stemmen kan helpen met het vergroten van zeggenschap en invloed van burgers binnen het democratische proces.

Wil je actief bijdragen aan tot stand brengen van een blockchain liquid democracy? Kijk dan eens op hun Github of doe mee met de token sale van Democracy Earth.

Raoul de Vries schrijft voor blockchaindemocracy. Voor Blocker schrijft Raoul de Vries over democratische vernieuwing en blockchain-technologie. Als historicus met een passie voor technologie kijkt hij met een kritische blik naar de wijze waarop blockchain-technologie de politiek en maatschappij zal veranderen.

Door | 2018-05-16T10:17:01+00:00 13 april 2018|Categorieën: Nieuws| BlockTalk reacties

Comments on Digitaal stemmen met Blockchain