De dag die januari het meest tekende was ‘Red Tuesday’. Digitale munten halveerden die dag soms in waarde. Kwam het door de aankomende feestdagen in Zuidoost-Azië? Of is het een reactie op de toenemende drang vanuit overheden in te grijpen? Het laatste lijkt het meest aannemelijk.

Het jaar 2017 stond in het teken van vele Initial Coin Offerings (ICO’s). Een ICO is een crowdfunding project om geld in te zamelen voor het ontwikkelen en lanceren van een nieuwe digitale munt. Het aantal ICO’s weerspiegelt de potentie van de technologie. Maar laat tegelijkertijd ook zien dat we nog zoeken naar hoe we de blockchain technologie het beste vorm kunnen geven. De afgelopen maanden explodeerde de markt. Hier wordt in toenemende mate op gereageerd vanuit overheden. De boodschap? Reguleren of zelfs verbieden! Zulke berichten lijken veel effect te hebben op de koersen. De totale marktkapitalisatie daalde flink. Is de koerscorrectie een gevolg van overheden die zich regulerend opstellen?

Hoorzitting Tweede Kamer

Vanuit de Nederlandse regering worden waarschijnlijk ook maatregelen genomen om de handel in digitale valuta meer aan banden te leggen. Op 24 januari vond er een Kamerdebat plaats dat in het teken stond van de gevaren en de mogelijkheden van de blockchain technologie. Politici werden ingelicht door voor- en tegenstanders. De Kamer werd geadviseerd door De Nederlandsche Bank, Autoriteit Financiële Markten (AFM) en experts van het softwareontwikkelingsbedrijf Dutchchain. Door DNB en AFM werden de politieke partijen vooral gewaarschuwd voor binaire opties, zoals futures. Het zou simpelweg gokken zijn. Bij een future wordt gespeculeerd op een koersdaling of -stijging van een digitale munt. Dutchchain lichtte de Kamer in over de mogelijkheden die de blockchaintechnologie te bieden heeft. Volgens hen is het huidige financiële systeem achterhaald. Het is tijd om over te stappen op efficiëntere financiële systemen die de technologie te bieden heeft! De meeste partijen hadden vooral oog voor de risico’s. Maar er is ook nieuwsgierigheid opgewekt. Achteraf was er consensus betreft regulatie. Teveel risico’s volgens de meeste partijen. Een reactie die te verwachten was. Aangezien het de taak van de overheid is de burger te beschermen.

Hoe zit het ook alweer met de achterliggende technologie van Bitcoin en Ethereum?

“De blockchain technologie van bitcoin is te vergelijken met een gedecentraliseerd grootboek, dat bestaat uit ketens en ‘nodes’. Ketens bestaan vaak uit transacties en vormen samen een ketting. ‘Nodes’ wil zeggen dat meerdere partijen toegang hebben tot de database. Een grootboek is de basis voor financiële systemen, waarbij in- en uitgaven nauwkeurig worden bijgehouden. Alle transacties en balansen zijn dus bekend bij de banken. Dit geeft hen een machtige positie als tussenpersoon. Met de blockchain technologie worden de banken buitenspel gezet. Het grootboek is dan niet meer alleen toegankelijk voor de banken, maar voor iedereen. In het huidige systeem is het de taak van banken om transacties en te controleren en verifiëren. De blockchain technologie doet dit op basis van een wiskundige formule. Bij elke nieuwe transactie moet deze formule opgelost worden. Wanneer deze formule opgelost is, wordt de transactie toegevoegd aan het grootboek. Dit proces wordt ‘mining’ genoemd. Met deze software (‘proof of work’) valt niet te frauderen.

Ethereum is een vergelijkbaar netwerk. Het functioneert als een platform waarop andere applicaties gebouwd kunnen worden. Hiernaast ligt de focus op ‘smart contracts’. Dit is een overeenkomst die is geprogrammeerd in het Ethereum netwerk. Een ‘smart contract’ is een directe uitwisseling van bijvoorbeeld geld tussen koper en verkoper zonder tussenkomst van een derde partij. Ethereum introduceert hiermee een nieuw financieel systeem. Deze ‘peer-to-peer’ economie is een innovatieve manier van distributie.”

 

Niet laten afschrikken!

Veel nieuwe digitale munten sinds de Bitcoin en Ethereum proberen de achterliggende technologie  deels te kopiëren en aan te passen. Nadelen en inefficiënties worden opgelost. Vaak worden dus de voordelen van eerdere digitale munten overgenomen en nadelen weggelaten. Op deze manier evolueert de technologie steeds verder. Op den duur zullen we zo de ‘perfecte’ munt en technologie ontwikkelen. IOTA is een voorbeeld van een digitale munt die in de buurt probeert te komen. 

Terug naar het regulerende optreden van overheden. Om de blockchain technologie in de toekomst te gaan gebruiken is het van belang dat er een balans gevonden wordt tussen regulatie en financiële vrijheid. Hierbij moet een brug geslagen worden tussen de huidige en toekomstige financiële systemen. Uiteindelijk zal iedereen er dan van profiteren, daar ben ik heilig van overtuigd.

Laat je niet teveel afschrikken, crypto enthousiastelingen! We houden toch van een beetje risico? Ergens is het wel lekker, die spanning. En wie weet hebben de koersdalingen ook positieve effecten. De koerswaarde van de digitale munt correspondeert nu beter met de échte waarde van de technologie. Door het winstgevende aspect van de cryptomarkt zijn erg veel investeerders geïnteresseerd geraakt. Dit kan de koersen onrealistisch hoog op hebben doen lopen. De correctie lijkt wat lucht uit de ‘bubbel’ te laten ontsnappen. Geen paniek dus, zeker niet voor de lange termijn investeerders. De blockchain en vergelijkende technologieën gaan een hoop veranderingen teweeg brengen. Regulatie is slechts onderdeel van het hele proces van integratie. Hoe dan ook, de maand van regulatie is voorbij.