Een nieuwe studie van de Universiteit van Texas suggereert dat Tether (USDT) werd gebruikt om Bitcoin-prijzen te manipuleren tijdens de enorme stijging in december 2017 en de crash in januari 2018, zo meldt Bloomberg. De paper, geschreven door financieel hoogleraar John Griffin en co-auteur Amin Shams, draagt ​​de titel “Is Bitcoin echt ongebonden?” en stelt het volgende:

“Tether lijkt zowel te worden gebruikt om Bitcoin-prijzen te stabiliseren en te manipuleren”, aldus professor John Griffin en co-auteur Amin Shams in een op woensdag vrijgegeven paper.

Wat is Tether?
Tether is een stablecoin-token, dat kan worden omschreven als een kruising tussen een fiat-valuta en een “echte” cryptocurrencie omdat het gekoppeld is aan de waarde van één Amerikaanse dollar. Tether is niettemin aantrekkelijk voor beleggers, omdat het een cryptocurrencie is die relatief eenvoudig te kopen en verkopen is, de prijs stabiel is en er geen transactiekosten worden gerekend zijn voor het verplaatsen van de tokens tussen verschillende Tether-portefeuilles.

De Amerikaanse CFT
Vragen over Tether en Bitfinex hebben de cryptocurrencie-wereld hard getroffen sinds vorig jaar, toen Bitfinex bankrelaties verloor en toch bleef opereren. De Amerikaanse Commodity Futures Trading Commission heeft beide bedrijven in december gedagvaard en verzocht bewijs dat Tether wordt gedekt door een reserve van Amerikaanse dollars, zoals zij beweert. Tether en Bitfinex zijn niet beschuldigd van enig kwaad.

“Bitfinex noch Tether is, of heeft ooit, zich beziggehouden met welke vorm van markt- of prijsmanipulatie dan ook”, zei Bitfinex Chief Executive Officer J.L. van der Velde in een verklaring per e-mail. “Tether-uitgiften kunnen niet worden gebruikt om de prijs van Bitcoin of een andere munt / token op Bitfinex te ondersteunen.”
Veel mensen in de cryptocurrencie-gemeenschap hebben dit een potentieel belangenconflict genoemd en als we de paper van Griffin en Shams moeten geloven blijkt dat die vermoedens juist waren. “Als er sprake is van fraude of manipulatie in een markt, kan het sporen achterlaten in de gegevens,” zei Griffin. “De sporen in de gegevens hier zijn erg consistent met een manipulatiehypothese.”

De theorie
De theorie gaat ongeveer als volgt: Tether Ltd. zou in één keer grote hoeveelheden nieuwe USDT uitgeven, waarvan de overgrote meerderheid zou worden overgedragen aan Bitfinex. Snel na de uitgifte zouden de Bitcoin-prijzen dalen en vervolgens zouden Tethers op Bitfinex en andere beurzen worden gebruikt om Bitcoin “op een gecoördineerde manier te kopen die de prijs stimuleert”.

Griffin en Shams zagen dit patroon van gebeurtenissen zich herhaaldelijk voordoen tussen maart 2017 en maart 2018. In feite volgden 87 van de grootste aankopen van Bitcoin met Tether in die periode het bovenstaande patroon.
Op basis van de gegevens van 10.000 marktsimulators, schreven Griffin en Shams met vertrouwen in de paper dat “dit gedrag nooit willekeurig voorkomt”.
Om deze zaken nog meer verdacht te maken, nemen de aankopen van Bitcoin met Tether “sterk toe net onder de veelvouden van 500”, schreven de auteurs. “Dit patroon is alleen aanwezig in perioden na het afdrukken van Tether en niet waargenomen door andere uitwisselingen.” Griffin concludeerde in een interview met Bloomberg: “Als het willekeurig gedrag was, zou je het niet rond de drempels zien clusteren. Het geeft aan dat het een bewuste strategie is om prijsondersteuning te bieden.”

Vraagtekens bij dit onderzoek
Het kan ook zo zijn dat dit ‘’onderzoek’’ puur bangmakerij (FUD) is. Als we namelijk meer informatie zoeken over de auteurs, zien we dat Shams een PhD studentis en geen volwaardig professor. Daarnaast is het opvallend dat het profielvan Griffin aangeeft dat hij banden heeft met de ‘’Bank of Amerika’’. Slecht nieuws over Tether komt voor de ‘’Bank of Amerika’’ uiteraard goed uit.
De data die als basis werd gebruikt voor het onderzoek, werd aangeleverd door zowel het consultancy bedrijf -wat wordt geleidt door Griffin- en door mediagigant Bloomberg, die als eerste met het nieuws naar buiten kwam.