Hard fork, soft fork. Segwit, SegwitX2. Bictoin, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold? Duizelt het je al?
Hoog tijd voor wat uitleg. De terminologie omtrent bitcoin software development kan verwarrend zijn en al snel lijken op een spaghetti van jargon. Want waarom zou de SegwitX2 fork tot een nieuwe bitcoin leiden? Wat is een fork eigenlijk en wat is het verschil tussen een soft fork en een hard fork?

In het geval van bitcoin ligt de bron van een fork niet zozeer in de technologie, maar is vaak te herleiden naar verschillende zienswijzen op de toekomst van de Bitcoin door (belangrijke en) diverse belanghebbenden. Dit kan gebeuren wanneer er geen consensus is over de regels waar iedereen in het bitcoin netwerk zich aan zou moeten houden en er een conflict ontstaat over de te volgen route.

In dat geval kan er een fork ontstaan. Dit houdt in dat er 2 (of meer) blockchains ontstaan. Deze opsplitsing kan op twee manieren tot stand komen. Door middel van een soft fork of een hard fork.

Soft Fork

Een soft-fork komt het vaakste voor en heeft (over het algemeen) de minste impact. Dit komt omdat deze achterwaarts compatibel is. Bij een soft-fork worden de regels verscherpt en er wordt dus minder toegelaten dan in de voorgaande situatie. Als voorbeeld kunnen we de situatie uit 2011 nemen. In deze tijd was er geen limiet ten aanzien van de blockgrootte. Toen echter de regels strenger werden gemaakt, is besloten de limiet van een block terug te brengen naar maximaal 1mb. Voor nieuwe nodes (computers die de Bitcoin software draaien) geldt de nieuwe regel, maar de oude nodes kunnen ervoor kiezen om niet te upgraden. De nieuwe regels passen namelijk binnen de oude.

Hard Fork

Worden er echter wijzigingen aangebracht die niet achterwaarts compatibel zijn, dan spreken we van een hard fork. De nieuwe afspraken passen niet binnen de oude standaard. En dit is het geval bij SegwitX2, waarbij de nodes gedwongen worden blocks van 2mb te accepteren. Accepteren ze dit niet en weigeren ze te updaten, dan blijven ze op de ‘andere’ blockchain’.  Er is dan een ‘nieuwe’ bitcoin onstaan, zoals Bitcoin Cash.